Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Cao Cấp

Mô tả – Thu thập thông tin khách hàng mục tiêu; – Trực tiếp gọi điện cho khách hàng để giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty; – Gặp gỡ khách và trực tiếp trao đổi nếu cần; – Tư vấn cho khách trong quá trình sử dụng(…)