Bảo Vệ Làm Tại Mỹ Đình, Cầu Giấy, Thanh Trì, Đống Đa, (Trợ Cấp Cao, Miễn Trung Gian)

Mô tả – Đăng ký, kiểm soát khách hàng đến liên hệ công việc tại mục tiêu. – Đăng ký, kiểm soát công nhân nhà thầu đến làm việc tại mục tiêu. – Đăng ký, kiểm soát xuất nhập hàng hóa tại mục tiêu. – Kiểm soát phương tiện ra vào mục tiêu. – Kiểm(…)